PROJECTORGANISATIE &-ADVIES
Muzikale Ontmoetingen
Het geven van liefdevolle zorg en aandacht aan ouderen in onze samenleving zijn van wezenlijk belang. Het creëren van werkelijk contact, ontmoetingen tussen jong en oud en het leren kennen van elkaars leefwerelden worden steeds belangrijker. Het kan eenzaamheid onder ouderen doorbreken en het geeft kinderen, jongeren en andere betrokkenen een onvergetelijke en leerzame ervaring. Samen iets moois beleven kan het welbevinden en geluksgevoel voor een ieder vergroten. In dit kader zijn ‘Muzikale Ontmoetingen’ (voormalig Care&Culture koor) ontwikkeld. In dit koor staan echte ontmoetingen en een intergenerationele dialoog centraal.
Het wordt gevormd door (verpleeghuis)bewoners, hun familie, mantelzorgers, vrijwilligers, regelmatig ook kinderen van de basisschool, soms leerlingen van de muziekschool, andere jongeren en verder iedereen die mee wil doen.
Het geheim van de Muzikale Ontmoetingen? Via de taal van muziek (begeleid door goede kunstvakprofessionals) mensen aan elkaar verbinden en een ware ontmoeting tot stand brengen, waar werkelijk iedereen blij van wordt. Met het koor bouwen we aan een landelijke beweging, waaraan steeds meer (zorg) organisaties kunnen deelnemen. De invulling en grootte van het koor kan per locatie verschillen. Het vormgeven van deze koren-beweging is maatschappelijke winst.

Steeds vaker nodigen we kleine- of grotere lokale gezelschappen uit om mee te doen. Een amateur- of professioneel koor, de plaatselijke muziekschool of een orkest uit de regio. Vaak met een presentatie op een centrale unieke locatie. Zoals bijvoorbeeld bij de Nationale Opera en Ballet Amsterdam, een vereningingsgebouw of een kapel. Soms ontstaan er zomaar opeens hele bijzondere Muzikale Ontmoetingen. In Amersfoort ontmoetten we tijdens de koorrepetities het Afasie Koor van Beweging 3.0.
Op Urk gaven we vorm aan het Community Koor. Samen met zorgcentrum TalmaHaven, deelnemers van de mondorgelclub, de basisschool en leden van het Urker Mannen Koor. Meer dan 600 mensen kwamen naar de presentatie kijken!
Tussen alle betrokkenen ontstaat zo een prachtige verbinding en ontmoeting. Met recht draagt het koor meer en meer de naam 'Muzikale Ontmoetingen'. Dat vertelt iets over de impact die het koor op vele mensen heeft.

Kijk hieronder naar verschillende filmische impressies.

Bekijk hier de documentaire van het Care&Culture Koor
Bekijk hier Muzikale Ontmoetingen 2018
Bekijk hier de documentaire van het Care&Culture Koor
Bekijk hier Muzikale Ontmoetingen 2018
Bekijk hier het Urker koor
Bekijk hier het Afasiekoor
Bekijk hier het Urker koor
Bekijk hier het Afasiekoor
Meer informatie over het Koor?
Gun je de bewoners van je zorgorganisatie, de deelnemers van de dagbesteding, deelnemende ouderen uit de wijk of andere kwetsbare mensen ook een unieke zangervaring? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zoeken graag samen naar de mogelijkheden om Muzikale Ontmoetingen vorm te geven.