PROJECTORGANISATIE &-ADVIES
Koor
Zorg voor kwetsbare ouderen, voor je ouders, opa‘s of oma’s is een actueel thema. Samen iets moois beleven kan t geluksgevoel voor iedereen vergroten! In dit kader is het Care&Culture Koor ontwikkeld waarin muzikale ontmoetingen en een intergenerationele dialoog centraal staan. In het koor zingen zoveel mogelijk generaties met elkaar samen. Oudere- en jongere mensen, mensen met of zonder dementie, familie, (school)kinderen, jongeren, verpleeghuisbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen die verder wil meedoen. De professionele inzet van de koordirigenten van het koor draagt bij om vanuit hun vakmanschap meer begrip en ontmoetingsmomenten voor jong en oud te genereren. Met het koor bouwen we aan een landelijke beweging, waaraan steeds meer (zorg) organisaties kunnen deelnemen. De invulling èn grootte van het koor kan per locatie verschillen. Het vormgeven van deze koren-beweging is maatschappelijke winst.

Steeds vaker sluiten we kleine- of grotere locale gezelschappen bij het koor aan. Een amateur- of professioneel koor, de plaatselijke muziekschool of een orkest uit de regio. Vaak met een presentatie op een in het oog springende locatie. Bijvoorbeeld in de Nationale Opera en Ballet, Gebouw Irene of de kapel van Nijenstede. Soms ontstaan er zomaar opeens heel bijzondere Muzikale Ontmoetingen. In Amersfoort ontmoetten we tijdens de koorrepetities het Afasie Koor van Beweging 3.0.
Op Urk gaven we vorm aan het Community Koor. Samen met zorgcentrum TalmaHaven, deelnemers van de mondorgelclub, de basisschool en leden van het Urker Mannen Koor. Meer dan 600 mensen kwamen naar de presentatie kijken!
Kijk hieronder naar verschillende filmische impressies.

Tussen alle betrokkenen ontstaat zo een prachtige verbinding en ontmoeting. Met recht draagt het koor meer en meer de naam 'Muzikale Ontmoetingen'. Dat vertelt iets over de impact die het koor op vele betrokkenen heeft.
Bekijk hier de documentaire van het Care&Culture Koor
Bekijk hier Muzikale Ontmoetingen 2018
Bekijk hier de documentaire van het Care&Culture Koor
Bekijk hier Muzikale Ontmoetingen 2018
Bekijk hier het Urker koor
Bekijk hier het Afasiekoor
Bekijk hier het Urker koor
Bekijk hier het Afasiekoor
Meer informatie over het Koor?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven graag meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie.